Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

termín: podzim 2019

od10.9.2019 jsou žákům postupně zasílány na email výsledky DT a PP


18.8.2019 byla žákům přihlášeným k MZ podzim 2019 odeslána na jejich email pozvánka ke konání písemných zkoušek společné části MZ.

27.6.2019 byl zaslán na email žáků přihlášených k MZ podzim 2019 výpis z přihlášky. Převzetí výpisu z přihlášky potvrdí žáci do 9.7.2019  zasláním podepsaného protokolu o převzetí výpisu z přihlášky (tento protokol je součástí zaslaného emailu spolu s výpisem z přihlášky). Protokol lze zaslat elektronicky - naskenovat do emailu michala.fabianova@souviz.cz.


10.6.2019 -  zahájeno přihlašování k MZ v podzimním termínu

 Přihláška musí být odevzdána do 25.6.2019. Žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravné zkoušce, musí prostřednictvím emailu kontaktovat Ing. Michalu Fabianovou - michala.fabianova@souviz.cz

Žáci, kteří se hlásí k ústní zkoušce z ČJL, musí do 30.6.2019 odevzdat vlastní seznam literárních děl.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústní zkoušky proběhnou ve dnech 16.-23.5.2019. S harmonograme zkoušek seznámí žáky třídní učitel

DPD 3: 16.-17.5. učebna 42 zahájení 16.5. v 7:15

VS 2: 16.5.  učebna 40 zahájení 7:50

KS 4: 20. - 22. 5.  učebna 40 zahájení 20. 5. v 7:30

FT 4: 21. - 23. 5.  učebna 42 zahájení 21. 5. v 7:30

Ve dnech 29. - 30.4.2019 budou probíhat praktické maturitní zkoušky. Žáci byli seznámeni s harmonogramem zkoušek. 

DPD 3: 29.4. učebna 40 zahájení 7:30; 30.4. učebna 38 zahájení 7:30

VS 2: 29.4. učebna 39 zahájení 7:00; 30. učebna 22 zahájení 9:00

KS 4:  29.4-30.4. dle rozpisu - pedikúra 7:00; ošetření 7:30; výběrové téma 8:00

FT 4: 29.-30.4. dle rozpisu - SOP 7:00; práce v ateliéru od 8:00 


27.3.2019 Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky v roce 2019

28.2.2019 byla žákům přihlášeným k MZ jaro 2019 odeslána na jejich email pozvánka ke konání písemných zkoušek společné části MZ.

5.12.2018 byl zaslán na email žáků přihlášených k MZ jaro 2019 výpis z přihlášky. Převzetí výpisu z přihlášky potvrdí žáci buď ve škole, u svých třídních učitelů, nebo zasláním podepsaného protokolu o převzetí výpisu z přihlášky (tento protokol je součástí zaslaného emailu spolu s výpisem z přihlášky). Protokol lze zaslat elektronicky - naskenovat do emailu michala.fabianova@souviz.cz.


14.11.2018 - zahájeno přihlašování k MZ.

Přihláška musí být odevzdána do 3.12.2018. Žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravné zkoušce musí prostřednictvím emailu kontaktovat Ing. Michalu Fabianovou - michala.fabianova@souviz.cz