Mgr. Lenka  Střelcová
lenka.strelcova[zavináč]souviz.cz
kabinet č. 15
tel.: 577 599 391

Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je výchovný poradce. Výchovný poradce je v individuálních záležitostech žáků a rodičů vázán mlčenlivostí. Pokud se přesto chcete vyhnout přímé konzultaci, využijte e-mailovou adresu.

Výchovný poradce poskytuje poradenskou pomoc při:

 • řešení osobních, sociálních, prospěchových a dalších problémů
 • problémech se šikanou
 • psychosomatických potížích (poruchy koncentrace pozornosti, zhoršení paměťových schopností, nadměrná únava, aj.)
 • řešení problémů třídních kolektivů
 • diagnostice a řešení specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie, ADHD)
 • volbě další profesní dráhy

Výchovný poradce podává pro žáky a rodiče informace:

 • o přijímacím řízení na SŠOS Vizovice
 • o řešení problémů spojených s integrací žáků se specifickými poruchami učení
 • SŠOS ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů
 • o možnostech studia k doplnění maturitní zkoušky, studia na vysokých a vyšších odborných školách

Vrámci činnosti výchovného poradce nabízíme svým žákům:

 • přednášky, besedy s odborníky, osvětu
 • skupinovou práci s třídními kolektivy (mikroklima třídy, zjišťování výskytu negativních jevů v kolektivu třídy, využití metod pro optimální vývoj třídního kolektivu)
 • skupinová práce s třídními kolektivy pro osvojení klíčových kompetencí pro život a práci

Konzultační hodiny:

 sudý týden  lichý týden
 pondělí   12:10 - 12.25  pondělí   12:10 - 12:25
 středa     10:30 - 11:15  čtvrtek      7:00 - 8:35
 čtvrtek      7:00 - 7:45


Konzultace s  výchovným poradcem je možná i kdykoliv mimo uvedené termíny na základě individuální domluvy.

Výchovný poradce v případě potřeby spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Zlíně-Loukách, s příslušnými lékaři, Krajským zdravotním ústavem Zlín, Úřadem pro ochranu a práva dětí a mládeže Zlín, se sociálním odborem Vizovice a Zlín a dalšími institucemi.

Adresy vhodné k nahlédnutí:

www.vysokeskoly.cz

www.kampomaturite.cz

www.pppor.zlinedu.cz