1. Spolupráce s jinými školami

Škola aktivně spolupracuje s jinými školami obdobného zaměření v řadě sdružení a profesních organizací.

Je to např. Asociace SŠ AKAKOS ČR, Asociace kadeřníků Praha, Unie Kosmetiček apod. V rámci

těchto sdružení se podílí na řešení příslušné odborné problematiky, jako je inovace studijních i učebních

programů, odborné praxe žáků, mezinárodní spolupráce, organizování seminářů a odborných soutěží žáků

apod.

 • Spolupráce, výměna zkušeností a výměnné týdenní pobyty žáků a UOV spojené s odborným výcvikem žáků s SOU služeb Hradec Králové

 • Spolupráce, výměna zkušeností a spolupráce na mezinárodních projektech Leonardo s SŠ oděvní, služeb a podnikání Ostrava-Poruba

 • Spolupráce s SŠO a O Bystřice p.H., SPŠ oděvní Brno, SOU Bzenec, OA T. Bati Zlín, SŠ obchodu a služeb Jihlava, SŠ potravinářská a služeb Brno

 • VŠT Liberec - technologie v moderním programování oděvních oborů

 • UP Olomouc - DPS UOV

 • UTB Zlín - spolupráce na bakalářském programu Kosmetologie

 • MU FF Brno - spolupráce na mezinárodní evaluaci škol

 • MŠ, ZŠ Vizovice, PŠ Zlín, DD - akce pro děti, poradenství, doplnění Rodinné výchovy, šití masek, líčení v pubertě aj.

2Mezinárodní spolupráce

Spolupráce se v poslední době zaměřila především na problematiku odborné praxe učebních a studijních

oborů a na řešení časté absence žáků ve škole. Naši pedagogové společně s pedagogy z Litvy a Prešova

navštívili SOŠ v Tarnowě v Polsku, ZSŠ v Prešově, kde se seznámili s problematikou odborné praxe v

jednotlivých zařízeních, předali si různé zkušenosti, vyvodily závěry a doporučení a domluvili se na další

konkrétní spolupráci.

 • s ZSŠ Prešov a SOŠ Tarnow v Polsku: výměnné akce a pobyty, odborné spolupráce v oborech fotograf, kadeřník, krejčí a kosmetička (projekt Socrates)

 • s SOŠ z Litvy a Polska (Sokrates), odborné spolupráce v oboru oděvnictví

 • u oboru fotograf se uskutečnil již 5. ročník mezinárodní putovní výstavy s názvem „Zajímavosti z naší školy“

 • SSŠ Bratislava - výměna zkušeností, výměnné odborné akce a soutěže žáků

 • Berufsschule für Friseure Wien - škola služeb Vídeň – odborné výměnné akce včetně soutěží pro obor kosmetička a kadeřnice

 • probíhá jednání s italskou školou pro spolupráci v oboru Kadeřník


3. Spolupráce s firmami včetně prezentace školy:

Wella CZ, s.r.o. Praha

Ryor a.s. Praha 5, pobočka Ostrava-Přívoz

Volmar, s.r.o. Jesenice u Prahy

LEV export-import, Brno

Henkel ČR s.r.o.,divize SCHWarzkopf Professional, Praha

Goldwel Cosmetic, s.r.o. Brno

Primavera Andorrana , s.r.o. Praha

KALIBR agentura- Ing. Karel Libotovský, Vzdělávací centrum profesionální kosmetiky, Kostelec nad Orlicí

Jeny Lane Uherský Brod

Alphadukt – Dermacol, a.s. Praha

AMOENÉ, s.r.o. Kopřivnice

Ústav lékařské kosmetiky Praha, a.s.Hostivice

Noventis, s.r.o. Zlín

FOTOGRAFIA, s.r.o. Zlín

Tiba , a.s. Dvůr Králové nad Labem

Rivatex, společnost s r.o. Zlín

Novatex, s.r.o. Zlín

Syncare, a.s. při LF MU Brno

R. Jelínek, s.r.o. Vizovice

  

4. Spolupráce s Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze

Lektorská činnost nové učebnice Materiály pro obor Kosmetička

Lektorská činnost učebnice Materiály a Technologie pro obor Kadeřník

Lektorská činnost učebnice Fotografická cvičení pro obor Fotograf

Podíl na inovaci a přípravě nových učebních dokumentů a standardech oborů, spolupráce při přípravě a

připomínkování Rámcových vzdělávacích programů pro obory: Kadeřník, Kosmetička, Oděvnictví, Fotograf,

Krejčí


5. Významná spolupráce s organizacemi:

Členové Poradního sboru pro vzdělávací činnost při Hospodářské komoře

Členové v oborové skupině službových oborů při NUOV Praha

Členové skupiny připravující celostátní matematické soutěže

Členové Unie Kosmetiček Praha

Členové Společenstva kadeřníků a kosmetiček ČR

Členové Komory fotografů Praha

Členové výboru Asociace službových oborů SŠ ČR

Spolupráce s MÚ a KD Vizovice

Spolupráce se Sokolem Vizovice

Spolupráce s DD Zvonek Vizovice

Spolupráce s Nízkoprahovým centrem Vítek Vizovice

Spolupráce s úřady práce Zlínského kraje

Spolupráce s nadací Prenatal 2000 Zlín

Spolupráce s mateřským centrem Malenovice

Spolupráce s Domovy důchodců (Otrokovice, Penzion Zlín, Napajedla…)

Státní zámek Vizovice

Krajská nemocnice Zlín – LDN

Gynekologická poradna Vizovice MUDr. Jirátko

Charita Zlín, Vsetín

Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín

Obecní úřad Jasenná, Zádveřice, Halenkovice

MÚ Vizovice

ČSŽ Vizovice