Termíny kvalifikační zkoušky:Stav
Zkouška k získání profesní kvalifikace pedikér a nehtový designér/ pedikérka a nehtová designérka

kód: 69-025-H

Vstupní požadavky

 • minimálně ukončené základní vzdělání
 • uchazeč je starší 18 let
 • lékařem potvrzená zdravotní způsobilost pro obor pedikér a nehotvý designér/pedikérka a nehtová designérka
 • znalost kvalifikačních standardů
 • bílé pracovní oblečení a obuv s pevnou patou
 • figuranta k praktické zkoušce zajišťuje autorizovaná osoba

Kvalifikační standard

 • zhodnocení celkového stavu nohou a navrhování postupu jejich ošetření
 • provádění péče o nohy klienta dle stavu jeho nehtů a pokožky
 • ošetřování pokožky nohou
 • modelování resp. oprava poškozených nehtů nohou některou z dostupných metod
 • provádění depilace nohou
 • vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu
 • objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o nohy
 • poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o nohy
 • provádění vyúčtování služeb

Výstup

Osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace pedikér a nehtový designér/pedikérka a nehtové designérka               69-99-H/16 dle zákona č.179/2006 Sb.  Tato zkouška má písemnou a praktickou část s ústním ověřováním.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent je připraven na výkon pracovních pozic pedikér a nehtový designér/pedikérka a nehtová           
designérka

Místo konání   

Střední škola oděvní a služeb Vizovice, provozovna pedikúry

Termín zkoušky

Zkouška se musí konat v souladu se zákonem č.179/2006 Sb. do 3 měsíců od doručení přihlášky. Její termín bude sdělen prostřednictvím pozvánky do 21 dnů od doručení přihlášky. 

Cena    

Zkouška k získání profesní kvalifikace – 5 000,-Kč, nutno uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky               

           

Pokud se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by vykonal zkoušku neúspěšně. Již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací. Výjimkou je, pokud se nemůže uchazeč zkoušky zúčastnit ze zdravotních důvodů. Nejpozději dva dny před stanoveným termínem může písemně požádat o stanovení jiného termínu.

V případě zájmu zašlete přihlášku a souhlas s GDPR na adresu:
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Tyršova 874
763 12 Vizovice

nebo na e-mail souviz@souviz.cz