Školní rok 2023/2024

Implementace Národního plánu obnovy

3.1 Inoace ve vzdělání v kontextu digitalizace

Poskytnuté finanční prostředky budou využity na pořízení mobílních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prebvence digitální propasti.

zahájení 01.01.2024, ukončení 31.12.2024

Implementace Národního plánu obnovy

3.1 Inoace ve vzdělání v kontextu digitalizace

Poskytnuté finanční prostředky budou využity na pořízení mobílních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prebvence digitální propasti a na pořzení pokročilých digitálních učebních pomůcek.

zahájení 01.01.2023, ukončení 31.12.2023


Projekt: OP JAK

ŠABLONY I V SŠ a DM VIZOVICE

reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0000502

zahájení 01.09.2022; ukončení 31.08.2024---------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2022/2023


Implementace Národního plánu obnovy

3.1 Inoace ve vzdělání v kontextu digitalizace

Poskytnuté finanční prostředky budou využity na pořízení mobílních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prebvence digitální propasti a na pořzení pokročilých digitálních učebních pomůcek.

zahájení 01.01.2023, ukončení 31.12.2023

Stáhnout soubor: NPO 20223

Projekt: OP JAK

ŠABLONY I V SŠ a DM VIZOVICE

reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0000502

zahájení 01.09.2022; ukončení 31.08.2024

Stáhnout soubor: A3-plakat-publicita.pdf
Stáhnout soubor: publicita_OP JAK.pdf


Projekt: Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Navazuje na předchozí aktivity doučování, které je  a je určeno žákům všech ročníků. Finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Doučování organizuje vyučující příslušného předmětu.

zahájení září 2021, ukončení srpen 2023---------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2021/2022

Projekt: Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na 
nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Od září 2021 do prosince 2021 probíhalo doučování v posledních ročnících všech oborů.

Počínaje lednem 2022 je doučování určeno žákům všech ročníků. Doučování organizuje vyučující příslušného předmětu.

zahájení září 2021, ukončení srpen 2023

Projekt: Konečně zase spolu

je  realizovaný v rámci výzvy MŠMT Spolu po covidu. Cíl:  rozvoj kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život žáků.

Do projektu jsou zapojeni žáci 1. a 2. ročníku oboru kadeřník a krejčí a vybraní učitelé Celý projekt je zaměřen na na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví u žáků a na globální rozvojové vzdělávání.

Projekt je realizován formou pobytové akce a to ve dnech 22.09. - 24.09. 2021 v rekreačním středisku Révika a pro žáky prvních ročníků a ve dnech 14.09. - 16.09.2021 v Resort camp Deštná. 

Celý projekt měl velmi pozitivní ohlas jak ze strany žák, tak ze strany učitelů a zapojených organizací. Při zjišťování zpětné vazby byl projekt jako velmi přínosný hodnocen i ze strany zákonných zástupců.

Po absolvování pobytu bylo viditelné zlepšení v komunikaci žáků mezi sebou, v komunikaci žák – učitel. Třídní kolektivy si sami vytvořily „pravidla třídy“. Žáci si osvojili zásady první pomoci a prakticky nacvičili jak první pomoc poskytovat. V průběhu celého projektu byl kladen důraz na osvětu v oblasti duševního zdraví a zdravého životního stylu. Žáci nacvičili základní techniky pro zvládání stresových situací, intenzivně se zapojovali do pohybových aktivit.


---------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2019/2020

Projekt: „ Poznání oborů šití a fotografování v jiné zemi “ (ERASMUS+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě) Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060123

Informace pro zájemce o účast v projektu

ERASMUS plus - PROJEKT MOBILITY obor KREJČÍ a FOTOGRAF

Video projektu

Prezentace projektu

Projekt: "Vzdělávání na SŠ Vizovice II" (OP VVV - Šablony pro SŠ a VOŠ II). Číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013936

Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s veřejností.

---------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2018/2019

Projekt  Poznání oboru šití a fotografování v jiné zemi v rámci programu Erasmus+ KA 1, projekty mobility osob – odborné vzdělávání a příprava. Projekt bude realizován v období září 2019 až červen 2020.


---------------------------------------------------------------------------------------

Školní rok 2017/2018

Projekt z OP VVV - Vzdělávání na SŠ Vizovice je spolufinancován Evropskou unií. reg. číslo "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005538"

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt je v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ