Základy digitální fotografie nebo Základy digitální a černobílé fotografie

Aktuální termín:      bude stanoven na základě přihlášek

Místo konání:          Střední škola oděvní a služeb Vizovice, fotoateliér

Forma studia:          dálková, 150 hodin( 80 hodin teoretická a praktická výuka + 70 hodin samostudia)

Časový rozvrh:        výuka ve středu 12:10-18:00 h

Min. počet účastníků:       4

Cena kurzu:            cca 8.800,- Kč  (cena kurzu je předběžná)

Ukončení kurzu:    závěrečná zkouška formou závěrečné práce, absolventi obdrží osvědčení

Pracovní pomůcky:  nutností je vlastní digitální  zrcadlovka

Náplň kurzu:           seznámení s klasickými fotografickými postupy, s moderní foto- grafickou a počítačovou technikou, digitální úprava fotografií v PC. Zájemce musí mít základní počítačovou gramotnost!