Ubytování je poskytováno ve dvou budovách (DM 1 a DM 2) v celkové kapacitě 148 lůžek. 

V obou budovách jsou žáci ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích. Na poschodí mají k dispozici vybavenou kuchyňku, lednici, varnou konvici a mikrovlnku.

Obě budovy domova mládeže se nacházejí v areálu Střední školy oděvní a služeb Vizovice a jsou propojeny chodbou se školou, takže odpadá přezouvání a oblékání při přecházení do školy.

Provoz domova mládeže je zajištěn od neděle 17:00 hodin do pátku 15:30 hodin. Na sobotu a neděli žáci odjíždějí domů.

Přihlášku do DM podávají rodiče, zákonní zástupci žáků nebo studenti starší osmnácti let. Přihlášku k ubytování je možné vyzvednout v domově mládeže.

Vnitřní řád DM

Pravidla k umísťování žáků do DM

Přihláška do DM

Stravování

Domov mládeže zajišťuje žákům celodenní stravování formou snídaní, obědů a večeří. Strávníci si mohou vybrat  ze dvou druhů jídel. V pátek si  mohou žáci objednat balíček na cestu domů. Jídelna se nachází přímo v budově DM.

Platby

Platby za ubytování i stravování se provádí převodem  z účtu plátce na účet školy vždy do 20. dne předešlého měsíce na další měsíc.

Cena za Ubytování

Žáci ubytovaní v DM  trvale hradí 1300,- Kč  za měsíc, žáci ubytovaní v DM ob týden hradí 650,- Kč za polovinu měsíce.

Cena za Stravu:

Celodenní strava stojí 112,- Kč. Stravné za celý měsíc činí dle počtu dnů v měsíci přibližně 2500,- Kč

Ceny jednotlivých jídel:

 snídaně + přesnídávka: 36,- Kč 
 oběd: 40,- Kč
 večeře: 36,- Kč
 celkem: 112,- Kč

Pedagogičtí pracovníci

V domově mládeže pracuje se žáky 6  vychovatelek, které zastupují  v době pobytu žáků v DM rodiče, zodpovídaji za bezpečnost žáků, za chování, zdravotní stav a přípravu žáků ke studiu ve škole a v odborném výcviku a vedou žáky k plnohodnotnému využívání volného času. Po večerce v době od 22.00 do 6.00 hodin za bezpečnost žáků zodpovídají noční bezpečnostní pracovnice. 

Zástupce ředitelky školy pro DM

Mgr. Pavlína  Jurčáková         telefon: 577 599 370, 737 946 127

          Vychovatelky:             telefon: 577 599 371, 736 504 613

1. Mgr. Kateřina Číhalová

2. Alena Polášková

3. Bc. Hana Kadulová

4. Miroslava Ševčíková

5. Martina Štachová

6. Eva Štefanková

         Bezpečnostní pracovnice:

1. Yvetta Borovičková 

2. Marie Malíková

3. Petra Pšenčíková

4. Romana Váchová