Termíny kvalifikační zkoušky:Stav
28.02, 2024 SŠOS Vizovice, kadeřnická provozovnaukončen
29.02. 2024, SŠOS Vizovice, kadeřnická provozovnaukončen

Zkouška pro získání profesní kvalifikace kadeřník/kadeřnice

kód 69-071-H

Vstupní požadavky

 • minimálně ukončené základní vzdělání
 • uchazeč je starší 18 let
 • lékařem potvrzená zdravotní způsobilost pro obor kadeřník/kadeřnice 
 • znalost kvalifikačních standardů
 • pracovní oblečení a obuv s pevnou patou
 • základní kadeřnické nářadí
 • figuranty (1 muž + 2 ženy) ke zkoušce zajišťuje autorizovaná osoba popřípadě uchazeč

Kvalifikační standard

 • volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče
 • volba vhodných kadeřnických přípravků, nářadí a pomůcek, organizace práce v kadeřnictví
 • mytí, regenerace vlasů a masáž hlavy
 • stříhání dámských vlasů
 • stříhání pánských vlasů
 • barvení vlasů
 • melírování vlasů
 • provádění chemické preparace vlasů
 • tvarování a konečná úprava vlasů
 • tvorba společenských účesů
 • holení a úprava vousů
 • kalkulace ceny, evidence a vyúčtování tržeb za služby
 • dodržování zdravotnických a hygienických předpisů, BOZP a PO

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace kadeřník/kadeřnice 69-071-H dle zákona č.179/2006 Sb. 

Tato zkouška má písemnou a praktickou část s ústním ověřováním.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent je připraven na výkon pracovní pozice kadeřník

Místo konání   

Střední škola oděvní a služeb Vizovice, školní provozovna kadeřnictví Vizovice

Termín zkoušky

Zkouška se musí konat v souladu se zákonem č.179/2006 Sb. do 3 měsíců od doručení přihlášky. Její termín bude sdělen prostřednictvím pozvánky do 21 dnů od doručení přihlášky. 

Cena    

Zkouška k získání profesní kvalifikace činí 13 000,-Kč, nutno uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky               

Pokud se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by vykonal zkoušku neúspěšně. Již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací. Výjimkou je, pokud se nemůže uchazeč zkoušky zúčastnit ze zdravotních důvodů. Nejpozději dva dny před stanoveným termínem může písemně požádat o stanovení jiného termínu.                             

V případě zájmu zašlete přihlášku a souhlas s GDPR na adresu:

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Tyršova 874

763 12 Vizovice

nebo na e-mail souviz@souviz.cz