stránky se průběžně aktualizují

16.08.2023 Rozeslání pozvánek ke společné části MZ - podzim 2023.30.06.2023

MZ podzim 2023  - Časový harmonogram

Didaktické testy ve spádové škole      

Písemná práce   

Praktická zkouška   

Ústní zkouška

04.-05.9.2023

ČJL 06.09.2023

AJ   07.09.2023

FT4  08.09.2023

KS4  08.09.2023

VS2  08.09., 11.09.2023

14.09.-15.09.2023


Písemné práce budou zahájeny v 8:00 (prezence v 7:50).

Praktická zkouška u tříd FT4 a KS4 bude zahájena v 7:00 (prezence v 6:50), harmonogram bude každému žákovi zaslán e-mailem.

Praktická zkouška u třídy VS2 bude zahájena v 8:00 v obou termínech (prezence v 7:50).

Každý žák je povinen si přivést všechny modely na den praktické zkoušky. Všechny praktické zkoušky proběhnou v učebnách Střední školy oděvní a služeb ve Vizovicích.

S harmonogramem ústní zkoušky bude každý žák informován e-mailem nejpozději do 11.09.2023.


30.06.2023 Výpis z přihlášky

Dne 27.06.2023 byly rozeslány výpisy z přihlášky. V případě chybných údajů kontaktujte Mgr. Ivetu Tichou na e-mailové adrese: iveta.ticha@souviz.cz a to do 04.07.2023.


13.06.2023 Přihlašování k MZ podzim 2023

Bylo zahájeno přihlašování žáků k MZ podzim 2023.

Přihláška musí být podepsaná a odevzdaná v listinné podobě (osobně nebo poštou) do 26.06.2023.

Pokud máte zájem se přihlásit, kontaktujte  Mgr. Ivetu Tichou na e-mailové adrese: iveta.ticha@souviz.cz.

Žáci, kteří se již nahlásili, obdrželi na svůj mail přihlášku k MZ. Zkontrolujte si údaje a následně doručte do školy. 


03.-04.04.2023 Profilová část MZ  - písemné práce z ČJL a AJ. Harmonogram zkoušek viz níže.

24.03.2023   Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek


06.03.2023 Rozeslání pozvánek ke společné části MZ - jaro 2023.


04.03.2023 Časový harmonogram písemných prací z ČJL a AJ - MZ 202301.02.2023  Stanovení způsobu záznamu písemné práce z ČJL a AJ - MZ 2023


06.12.2022  Termíny konání jednotlivých částí maturitní zkoušky jaro 2023


05.12.2022

Na e-mail žáka byl zaslán výpis z přihlášky. Zkontrolujte údaje ve výpisu. Pokud jsou údaje chybné, nahlaste to do 09.12.2022 třídnímu učiteli nebo zástupkyni ředitelky školy.  


23.11.2022

Prezentace k maturitním zkouškám jaro 2023


14.11.2022

Bylo zahájeno přihlašování k maturitní zkoušce v termínu JARO 2023.

Žáci, kteří se hlási k řádnému (prvnímu) termínu zkoušek, obdrží přihlášku ve škole.

Žáci, kteří máte zájem se přihlásit k opravné MZ, kontaktujte  M. Fabianovou   michala.fabianova@souviz.cz


30.09.2022

 Zveřejnění:

  • Profilové maturitní zkoušky všech oborů ve školním roce 2022/2023 - skladba zkoušek, podmínky konání
  • Školní seznam literárních děl
  • Témata ústní zkoušky z AJ
  • Témata ústních zkoušek jednotlivých předmětů pro všechny obory