Zkouška k získání profesní kvalifikace manikér a nehtový designér/manikérka a nehtová designérka

kód:  69-024-H


Vstupní požadavky

 • minimálně ukončené základní vzdělání
 • uchazeč je starší 18 let
 • lékařem potvrzená zdravotní způsobilost pro obor manikér a nehtový designér/manikérka a nehtová designérka
 • znalost kvalifikačních standardů
 • bílé pracovní oblečení a obuv s pevnou patou
 • základní manikérské nářadí

Kvalifikační standard

 • zhodnocení celkového stavu rukou a nehtů a navrhování postupu ošetření
 • provádění péče o přírodní nehty klienta
 • ošetřování pokožky rukou
 • modelování umělých nehtů
 • provádění depilace rukou
 • vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu
 • objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o ruce a nehty
 • poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o ruce a nehty
 • provádění vyúčtování služeb

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace manikér a nehtový designér/manikérka a nehtová designérka 69-99-H/15 dle zákona č.179/2006 Sb.  Tato zkouška má praktickou část s ústním ověřováním a písemnou část (vyplnění karty klienta).

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent je připraven na výkon pracovních pozic manikér a nehtový designér/manikérka a nehtová 

designérka.

Místo konání   

Střední škola oděvní a služeb Vizovice, provozovna kosmetiky

Termín zkoušky

Zkouška se musí konat v souladu se zákonem č.179/2006 Sb. do 3 měsíců od doručení přihlášky. Její termín bude sdělen prostřednictvím pozvánky do 21 dnů od doručení přihlášky. 

Cena    

                Zkouška k získání profesní kvalifikace – 4 900,-Kč, nutno uhradit nejpozději 7 dnů před konáním                       zkoušky.                     

Pokud se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by vykonal zkoušku neúspěšně. Již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací. Výjimkou je, pokud se nemůže uchazeč zkoušky zúčastnit ze zdravotních důvodů. Nejpozději dva dny před stanoveným termínem může písemně požádat o stanovení jiného termínu.

V případě zájmu zašlete přihlášku a souhlas s GDPR na adresu:
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Tyršova 874
763 12 Vizovice

nebo na e-mail souviz@souviz.cz