Školní rok 2019/2020

20.5.2020 zvýšení ratingu  IES

Od 11. března 2009 je škola certifikovanou institucí International Education Society, London (IES). 19.5.2020 škola dosáhla na rating BBB jako „Vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce“.

IES je jediná evropská společnost, která od roku 1997 certifikuje vzdělávací instituce a jejich absolventům vydává mezinárodně uznávané certifikáty.  Tyto certifikáty prostřednictvím ratingu dokladují úroveň školy.

21.02.2020 získali jsme 3. místo v hodnocení Střední Roku 2019 v kategorii Zlínský kraj

20.9.2019  Za 2. místo v soutěži Harmonie 2019 - účesová tvorba dámská kategorie, byla naše škola zařazena do programu Excelence SŠ 2019, který vyhlašuje MŠMT.

Rozvojový program MŠMT umožňuje školám získat na základě podané žádosti dotaci ze státního rozpočtu podle výsledků, které jejich studenti  dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT. Získaná dotace je určena pro ocenění pedagogických pracovníků, kteří se nad rámec školních vzdělávacích programů věnovali úspěšným studentům v soutěžích.

9.9.2019  Ocenění naší práce

5.9.2019  Ocenění samostatných odborných prací žáků 
V roce 2004 získala škola Zlatý diplom od Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR    v Praze (ATOK) za výukové kvality školy v oděvních oborech.