Mgr. Máčalová Sylva

sylva.macalova[zavináč]souviz.cz
kabinet č. 19
tel.: 577 599 322

Školní metodik prevence je v individuálních záležitostech žáků a rodičů vázán mlčenlivostí.

Pokud se přesto chcete vyhnout přímé konzultaci, využijte e-mailovou adresu.

Metodik prevence poskytuje poradenskou pomoc týkající se sociálně patologických jevů při:

  • řešení individuálních problémů žáků
  • řešení individuálních problémů rodičů
  • řešení problémů třídních kolektivů
  • řešení jakýchkoliv krizových situací

Metodik prevence podává pro žáky a rodiče informace:

  • o prevenci sociálně patologických jevů ve škole
  • o programu a plnění školní preventivní strategie
  • o způsobech řešení krizových situací
  • o využití dalších možných poradenských zařízení
  • o evaluaci sociálně patologických jevů, včetně zjištění a závěrů

Konzultační hodiny:

Sudý týden:  středa 10:30 - 12:00 h

Lichý týden:  Čtvrtek 10:30 - 12:00 h

Konzultace s  metodikem prevence je možná i kdykoliv mimo uvedené termíny na základě individuální domluvy.

Školní metodik prevence v případě potřeby spolupracuje s Krajskou pedagogicko psychologickou poradnou ve Zlíne, s příslušnými lékaři, Krajským zdravotním ústavem Zlín, Úřadem pro ochranu a práva

dětí a mládeže Zlín, se sociálním odborem Vizovice a Zlín, policií ČR a dalšími institucemi.

Adresy vhodné k nahlédnutí:

Naše škola spolupracuje se Sociálně pedagogickou poradnou, která nabízí pomoc rodičům a žákům.

bližší informace naleznete zde