Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021


Webové stránky k jednotné přijímací zkoušce https://prijimacky.cermat.cz/

Další kola přijímacího řízení


01.06.2020

Připomínáme žákům, kteří budou konat přijímací zkoušky:

1. Dostavte se před budovu školy v čase, který je uveden na pozvánce

2. Nezapomeňte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - ke stažení zde. (bez odevzdání podepsaného čestného prohlášení nebude uchazeč připuštěn ke zkouškám)

3. Při vstupu do školy bude uchazečům změřena teplota a dezinfikovány ruce15.05.2020

Dnes byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám.

13.05.2020

MŠMT zveřejnilo časový rozpis jednotné přijímací zkoušky.
V nejbližších dnech škola uchazečům zašle pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.

11.05.2020

Upozornění - pro nepřijaté uchazeče do 3letého oboru KADEŘNÍK - ke stažení zde


07.05.2020

přijímací zkoušky pro obory vzdělání kosmetické služby, fotograf  a vlasový specialista se uskuteční 8.6.2020

Harmonogram bude zveřejněn v nejbližších dnech.


​​​​​​​17.04.2020

Tak to vypadá, že přijímací zkoušky, by měly proběhnout v červnu. My už se těšíme a připravujeme se, ostatně pusť si odkaz a uvidíš.
A jak jsi na tom ty? Odkaz na video.

Centrum pro uchazeče připravilo průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky - odkaz zde

​​​​​​​​​​​​​​26.03.2020

JAK TO BUDE TEDY NA NAŠÍ ŠKOLE?

Obory vzdělání kadeřník a krejčí

Nekonají se přijímací zkoušky. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů  nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8 denní lhůty pak uchazečům běží 5 denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

V případě, že uchazeč odevzdá zápisový lísek na jedné škole a později zjistí, že ho může přijmou i druhá škole, kde měl přihlášku a kde se uvolnilo místo, může z původní školy vzít zápisový lístek a uplatnit ho na druhé škole.

Uchazečům, kteří nebyli přijati, rozešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí.

Obory vzdělání fotograf, kosmetické služby, vlasový specialista

Přijímací zkoušky se uskuteční 14 dni po znovuotevření škol. Žáci budou konat jen jeden termín přijímací zkoušky a to na škole, kterou uvedli jako první v pořadí.

Po vyhodnocení přijímacích zkoušek ředitelka školy do 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky zveřejní seznam přijatých uchazečů. Uchazeč, resp. zákonný zástupce uchazeče, odevzdá zápisový lístek  do 5 dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

V případě, že uchazeč odevzdá zápisový lísek na jedné škole a později zjistí, že ho může přijmou i druhá škole, kde měl přihlášku a kde se uvolnilo místo, může z původní školy vzít zápisový lístek a uplatnit ho na druhé škole.

Uchazečům, kteří nebyli přijati, rozešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí.


Informace z MŠMT

  • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
  • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
  • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
  • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.


23.03.2020

Informace MŠMT k termínu a organizaci přijímacích zkoušek

Ministerstvo školství oznámilo, že předpokládaný termín konání přijímacích zkoušek bude 14 po znovuotevření škol. Vzhledem k mimořádným opatřením, bude se konat jen jeden termín (nikoliv zkoušky v 1. a 2. termínu) a budou upraveny některé lhůty spojené s předáváním informací. 

Celé vyjádření MŠMT.