11.05.2022 Vyhlášení 2.kolo přijímacího řízení 


21.02.2022

přijímačky nanečisto se uskuteční 16.03.2022 
28.01.2022 Zveřejněny kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání


28.01.2022

Pro zájemce o studium v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou včetně nástavbového studia, připraví škola tzv. „přijímačky nanečisto“. Uskuteční se 16.03.2022. Bližší informace budou zveřejněny 21.02.2022


10. 01.2022 - zveřejněn počet přijímaných žáků jednotlivých oborů pro školní rok 2022/2023