VZDĚLÁVÁNÍ  DOSPĚLÝCH - základní informace

Škola má statut Místního centra celoživotního učení s více jak dvacetiletou tradicí vzdělávání dospělých. Jde o využití technického potenciálu a kvalitních lidských zdrojů školy se zájmem ze strany dospělých, poptávky trhu práce a v posledních letech také z důvodu možnosti zapojení se do projektů zabývajících se dalším vzděláváním s finanční podporou EU.

Akreditace školy k provádění rekvalifikací vyplývá ze zvláštních právních předpisů, podle kterých školy, které konají rekvalifikaci v rámci svých vzdělávacích programů nemusí mít zvláštní akreditaci – viz výklad MPSV k zákonu 435/2004 Sb. a vyhl. 519/2004 § 1, odst. e, f.

Škola je na základě výše uvedeného oprávněna vydávat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, proto je neustále aktivní a připravena reflektovat požadavky ze strany fyzických, ale i právnických osob – firem i úřadů práce v oblasti rekvalifikací i dalšího profesního vzdělávání.

Cena všech kurzů je vázána na minimální počet účastníků, vždy bude upřesněna na základě počtu přihlášek.

Po přihlášení minimálního počtu účastníků, bude vypsán aktuální termín.

Bližší informace k jednotlivým rekvalifikačním kurzům obdržíte na základě předběžné přihlášky po telefonické nebo e-mailové domluvě (tel. 577 599 311, mobil 737 376 904, email souviz@souviz.cz)