Holičské a kadeřnické práce

Na základě pokynů MŠMT ČR ze dne 17. 8. 2020 bylo doporučeno školám omezení pobytu ostatních osob v budově, popřípadě provozovně školy. Z výše uvedeného důvodu nebudeme ve školním roce 2020/2021 konat rekvalifikační kurzy. Toto opatření se netýká zkoušek profesní kvalifikace. 

Aktuální termín:     

Místo konání:        Střední škola oděvní a služeb Vizovice + provozovny školy

Forma studia:        dálková (1x týdne teorie (úterý), 1x týdne praxe v určené provozovně školy   

Délka  kurzu:          5 měsíců, 358 hodin pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním. Přibližně 15 konzultací z teoretických předmětů - cca 100 hodin, odborný výcvik zajišťujeme v provozovnách školy

Cena kurzu:          teorie + praxe v provozovně školy 17 000,- Kč (5 osob)

Min. počet účastníků:      4 (21.000,-Kč).

Ukončení kurzu:   závěrečná zkouška z teorie a praxe, absolventi obdrží osvědčení pro živnost "Holičské a kadeřnické práce"

Pracovní pomůcky: kadeřnické nářadí, pracovní zdravotní oblečení a obuv do praktického vyučování (bude upřesněno při zahájení kurzu)

Náplň kurzu:
teoretické i praktické dovednosti potřebné k výkonu kadeřnických služeb, holení, mytí vlasů, stříhání, vodová ondulace, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů.

Bližší informace na tel 577 599 311 nebo 737 376 904, souviz@souviz.cz