Všichni žáci si na zahájení školního roku vezmou sešit (blok), psací potřeby a požadované dokumenty.

Školní řád a Kritéria hodnocení pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.


KD 1A, KD 1B, KK 1C, FT 1, KS 1               2.9.2019 v 8:00 h, rozpis učeben bude na nástěnce v 1. patře

Žáci třídnímu učiteli odevzdají

Žáci si do třídy vezmou všechny věci na adaptační pobyt, na který budou odcházet hned po ukončení třídnické hodiny cca 9:00 h.


VS 1                                                              2.9.2019 v 8:00 h, rozpis učeben bude na nástěnce v 1. patře

Vyšší ročníky všech oborů                        2.9.2019 v 10:00 h, rozpis učeben bude na nástěnce v 1. patře

Nezletilí žáci třídnímu učiteli odevzdají


Pro všechny žáky:

Bude-li žák žádat o úlevu z tělesné výchovy, musí tuto žádost odevzdat do 10.9. na předepsaném formuláři (ke stažení ÚTV). Přílohou žádosti musí být posudek registrujícího lékaře.

Při Střední škole oděvní a služeb Vizovice funguje spolek Sdružení rodičů a přátel školy.  Jeho náplň je popsána v dopisu pro rodiče a zletilé žáky (ke stažení DSRPŠ). Přihlášku spolu s příspěvkem odevzdají žáci třídnímu učiteli do  25.9.2019 (ke stažení PSRPŠ)