10.08.2023

Zahájení školního roku

KD 1A, KD 1B, KK 1C, FT 1, KS 1, VS 1    

04.09.2023 v 10:00 h, rozpis učeben bude na nástěnce  v 1. patře

Vyšší ročníky všech oborů                        

04.09.2023 v 08:00 h, rozpis učeben bude na nástěnce  v 1. patře

Všichni nezletilí žáci třídnímu učiteli odevzdají

potvrzení, že se zák. zástupce žáka seznámil se školním řádem - ke stažené zde

školní řád naleznete zde, kritéria hodnocení zde

Pro všechny žáky

Bude-li žák, resp. zák. zástupce žáka, žádat o úlevu z tělesné výchovy, musí tuto žádost odevzdat do 10.09.2023 na předepsaném formuláři (ke stažení zde). Přílohou žádosti musí být posudek registrujícího lékaře.