Pro omlouvání žáků v teoretickém vyučování a odborném výcviku slouží omluvenkový formulář

Omlouvání žáků - formulář


Omlouvání nepřítomnosti žáka v DM i omlouvání pro odjezd žáka z DM: 

vychovatelky.vizovice@seznam.cz

Omluvenky musí být zaslány z emailu zákonného zástupce nezletilého žáka  nebo z e-mailové adresy plnoletého žáka.

Upozornění! 

Žáci si přihlašují a odhlašují stravu sami prostřednictvím objednávkového menu (viz školní jídelna) nebo telefonicky u paní Pospíšilové tel. 577 599 332