Omlouvání žáků v teoretickém vyučování a odborném výcviku: 

souvizoml@souviz.cz 

Omlouvání nepřítomnosti žáka v DM i omlouvání pro odjezd žáka z DM: 

vychovatelky.vizovice@seznam.cz


Omluvenky musí být zaslány z emailu zákonného zástupce nezletilého žáka  nebo z emailové adresy plnoletého žáka.


Upozornění! Žáci si přihlašují a odhlašují stravu sami prostřednictvím objednávkového menu (viz školní jídelna) nebo telefonicky u paní Pospíšilové tel. 577 599 332