Maturitní zkoušky v termínu podzim 2020

09.09.2020

Na e-mail žáka byl zaslán protokol o výsledku společné části MZ.

Žákům, kteří uspěli u podzimního termínu MZ, bude v nejbližších dnech vystaveno maturitní vysvědčení . O možnostech převzetí budou informováni e-mailem.

08.09.2020

Na e-mail žáka byly zaslány výsledky didaktických testů.

18.08.2020

na e-mail žáka byla zaslána pozvánka k písemným maturitním zkouškám podzim 2020.

13.08.2020

MŠMT vydalo jednotné zkušební schéma pro písemné zkoušky společné části


04.08.2020

Plán MZ podzim 2020

Dílčí zkoušky společné MZ konané formou didakt. testu                                                            1. – 4. 9.2020

K dílčím zkouškám společné MZ konané formou didakt. testu bude žákům na jejich e-mail zaslána pozvánka k těmto zkouškám s časovým harmonogramem.

Obor kosmetické služby

Dílčí zkoušky společné MZ konané formou ústní zkoušky                                                          8. 9. 2020

               7:00 učebna 39

Obor vlasový specialista

Praktická zkouška z odborných předmětů                                                                                       7. 9. 2020

               7:00-12:00 učebna 3928.07.2020

na e-mail žáka byl zaslán výpis z přihlášky k MZ podzim 2020. Žák si musí výpis z přihlášky zkontrolovat a v případě nesrovnalostí do 05.08.2020 kontaktovat školu. Převzetí výpisu z přihlášky  potvrdí žák zasláním zprávy na e-mail michala.fabianova@souviz.cz.


01.07.2020

bylo zahájeno přihlašování k MZ podzim 2020. Žáci, kteří mají konat opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu se mohou nahlásit e-mailem na adrese michala.fabianova@souviz.cz.

Přihlášky musí být odevzdány v listinné podobě (nelze zaslat naskenované e-mailem) do 27.7.2020--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.06.2020 

Na email žáka byly zaslány výsledky didaktických testů. 


18.5.2020 upravený plán MZ

13.05.2020

Na email žáka zaslány pozvánky k MZ jaro 2020 - termín červen 2020.

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma písemných maturitních zkoušek- 


08.05.2020

Termíny didaktických testů:
1.6.  MA a AJ

2.6. ČJL


29.04.2020

Do 10.5.2020 vydá MŠMT nový harmonogram konání maturitních zkoušek jaro 2020. Na základě tohoto harmonogramu budou stanoveny nové termíny konání MZ.


04.02.2020 na email žáka zaslány pozvánky k MZ jaro 2020


13.01.2020 zveřejněno jednotné zkušební schéma pro MZ jaro 2020

                  termíny konání MZ jaro 2020


04.12.2019 byl na email žáka zaslán výpis z přihlášky k MZ 2020. Žák si musí výpis z přihlášky zkontrolovat a v případě nesrovnalostí do 6.12.2019 kontaktovat školu. Převzetí výpisu z přihlášky je žák povinen potvrdit podpisem na protokolu buď u svého třídního učitele nebo zaslání protokolu o převzetí výpisu poštou na adresu školy či elektronicky na email michala.fabianova@souviz.cz.


06.11.2019 bylo zahájeno přihlašování k MZ jaro 2020. Žáci, kteří mají konat opravné zkoušky a mají zájem je vykonat  v tomto termínu, se nahlásí emailem na adrese na adrese michala.fabianova@souviz.cz

Přihlášky musí být doručeny do školy v listinné podobě do 02.12.2019.

​​​​​​​​​​​​​​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.09.2019 

informace k MZ 2020  www.maturita.cermat.cz