stránky se průběžně aktualizují

23.11.2022

Prezentace k maturitním zkouškám jaro 2023


14.11.2022

Bylo zahájeno přihlašování k maturitní zkoušce v termínu JARO 2023.

Žáci, kteří se hlási k řádnému (prvnímu) termínu zkoušek, obdrží přihlášku ve škole.

Žáci, kteří máte zájem se přihlásit k opravné MZ, kontaktujte  M. Fabianovou   michala.fabianova@souviz.cz


30.09.2022

 Zveřejnění:

  • Profilové maturitní zkoušky všech oborů ve školním roce 2022/2023 - skladba zkoušek, podmínky konání
  • Školní seznam literárních děl
  • Témata ústní zkoušky z AJ
  • Témata ústních zkoušek jednotlivých předmětů pro všechny obory