08.12.2020

Na e-mail žáka byl odeslán výpis z přihlášky k MZ jaro 2021. Pokud bude ve výpisu chyba, musí žák do 13.12.2020 tuto skutečnost nahlásit prostřednictvím e-mailu: michlala.fabianova@souviz.cz.Přihlášky k MZ jaro 2021 musí žáci odevzdat do 1. 12. 2020 v listinné podobě.


26.10.2020

  • zveřejnění změn ve vyhlášce 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou , ve znění pozdějších předpisů
  • zveřejnění profilové části MZ ve školním roce 2020/2021 v souladu s vyhláškou č. 402/2020 Sb. 30. 9. 2020 zveřejnění  témat povinných a nepovinných zkoušek jednotlivých oborů profilové část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021