Dobrovolné humanitární sbírky v SŠOS Vizovice

Srdíčkový den

Organizátor: Občanské sdružení Život dětem

Výtěžek sbírky je určen na nákup přístrojů pro dětská oddělení nemocnic a pro zařízení pečující o nemocné děti po celé České republice.

Červená stužka – světový den boje proti AIDS

Organizátor: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha

Výtěžek sbírky je určen k prevenci hrozby infekce HIV/AIDS.

Bílá pastelka

Organizátor: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a Tyfloservis Zlín

Finanční výtěžek je rozdělen mezi neziskové organizace poskytující odbornou pomoc nevidomým a slabozrakým v oblastech:

  • Výuka prostorové orientace a zvýšení úrovně mobility těžce zrakově a kombinovaně postižených občanů.

  • Zlepšení předpokladů zaměstnanosti těžce zrakově a kombinovaně postižených občanů, prevence jejich nezaměstnanosti a podpora návyků nutných k pracovnímu uplatnění.

  • Realizace motivačních programů pro nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany

 Projekt Šance

Organizátor: Občanské sdružení Projekt Šance Praha

Výtěžek sbírky pomáhá mladým lidem, kteří shodou různých životních okolností ztratili své rodinné zázemí a svůj život prožívají na ulici naší společnosti.