15.05.2024 Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory.

Informace pro přijaté uchazeče

Pro přijaté uchazeče oboru kosmetické služby, fotograf, kadeřník a krejčí bude organizována informativní schůzka dne 26.06.2024 ve 13 h. Podrobnosti budou zaslány prostřednictvím e-mailu nejpozději 22.05.2024.

Přijatým uchazečům oboru vlasový specialista budou informace k nástupu do prvního ročníku zaslány prostřednictvím e-mailu do 22.05.2024.