18.05.2022

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení po konání zkoušek v náhradním termínu

obor Fotograf

Seznam přijatých uchazečů, výsledková listina

18.05.2022

Zveřejnění výsledků odvolání, které uchazeči mohli podat v 1.kole přijímacího řízení pro příslušný obor - pro zobrazení výsledků klikněte na obor

První část byla zveřejněna již 10.05.2022 viz. níže

Kadeřník


10.05.2022

Zveřejnění výsledků odvolání, které uchazeči mohli podat v 1.kole přijímacího řízení pro příslušný obor - pro zobrazení výsledků klikněte na obor

Kadeřník

Kosmetické služby

Fotograf

Vlasový specialista

Vyvěšení dalších odvolání uchazečů (v rámci autoremedury) bude probíhat v nejbližších dnech až do stanoveného počtu přijímaných žáků dle kritérií přijímacího řízení.


28.04.2022

Zveřejnění výsledků 1.kola přijímacího řízení pro obor Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista

klikněte na příslušný soubor

obor Fotograf

Seznam přijatých uchazečů, výsledková listina

obor Kosmetické služby

Seznam přijatých uchazečů, výsledková listina

obor Vlasový specialista

Seznam přijatých uchazečů, výsledková listina22.04.2022

Zveřejnění výsledků 1.kola přijímacího řízení pro obor Kadeřník, Krejčí, Kadeřník zkrácené studium

klikněte na příslušný soubor

obor Kadeřník

Seznam přijatých uchazečů, výsledková listina

obor Krejčí

Seznam přijatých uchazečů, výsledková listina

obor Kadeřník zkrácené studium

Seznam přijatých uchazečů, výsledková listina