Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví došlo k 01.07.2023 ke zrušení zdravotních průkazů.

Tato změna, která je účinná od 01.07.2023, ruší u fyzických osob povinnost vlastnit zdravotní průkaz, který byl dosud potřebný pro práci ve stravovacích službách, při výrobě a zpracování potravin, při provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry a kosmetických služeb. 

Z výše uvedených důvodů není nutné, aby žáci budoucích 1. ročníků oboru kadeřník a kosmetické služby si vyřizovali zdravotní průkazy (tzv. potravinářské průkazy).