V pátek 6.10.2017 se v naší škole uskutečnil seminář první pomoci pro žáky 3. ročníku oboru Kadeřník. Lektorky kurzu slečna Michaela Zygarová a paní Lenka Krčmová z Českého červeného kříže žáky provedly postupem poskytnutí první pomocí při zástavě dýchání, kardiopulmonální resuscitaci, při bezvědomí, šoku, uvíznutí cizího tělesa v dýchacích cestách, při otravách a dalších život ohrožujících stavech. Žáci si mohli některé postupy přímo na místě vyzkoušet, mohli se zeptat, co je zajímalo a ostatním mohli sdělit své zkušenosti s poskytováním první pomoci při různých závažných zdravotních stavech ze svého života. Současně se mohli podívat na ukázku maskování popáleniny a seznámit se s přípravky, které se k maskování zranění používají. Na základě jejich ohlasů si myslím, že se jim seminář líbil a jsou do života vybaveni důležitými informacemi a dovednostmi.

Mgr. Iveta Tichá