Od 14.6.- 25.6. proběhly závěrečné zkoušky tříletých oboru Kadeřník a Krejčí. Žáci i přes náročnou distanční výuku byli výborně připraveni a prokazovali dobré znalosti, vědomosti i zkušenosti.  Dokázali spojovat praktické dovednosti s teoretickými a zvládli všechny části závěrečných zkoušek. Důkazem je 28 žáků, kteří prospěli s vyznamenáním z celkového počtu 63 absolventů.