Dne 28.6.2019 v 8:00 h proběhne rozbor výchovně vzdělávací práce za 2. pololetí školního roku 2018/19 a vydání vysvědčení. 

Vysvědčení si musí převzít žák osobně proti podpisu. V případě nepřítomnosti, z vážných důvodů,  může vysvědčení převzít zák. zástupce (proti podpisu). Vysvědčení nelze zaslat poštou ani po kamarádech.