Aktualizace k 07.03.2020

V případě, že byl  žák v Itálii, nesmí se následujících 14 dní se účastnit výuky (opatření ministerstva zdravotnictví). Tuto skutečnost žák, resp. zákonný zástupce žáka oznámí  prostřednictvím e-mailu: souviz@souviz.cz.

Pokud po návratu do školy žák, resp zák. zástupce žáka prokáže, že důvodem nepřítomnosti byla nařízená karanténa v souvislosti s koronavirem, bude žákova absence omluvena a nebude se započítávat do celkové absence, bude umožněno doplnit si klasifikaci po domluvě s vyučujícím.

​​​​​​​

V případě, že se žák vrátil z pobytu v Itálii před 07.03.2020, vztahuje se na něho výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po  návratu  je ponechaly  po  maximální  inkubační  dobu  (tj.  14 dnů  po  návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.). Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí.

Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji po dobu 14 dnů po návratu z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.

​​​​​​​​​​​​​​Škola konzultovala s Krajskou hygienickou stanicí upřesnění rizikových regionů v Itálii. Vzhledem k vývoji a počtu nakažených se opatření vztahuje na celé území Itálie. 

Žáci, kteří musí být  v režimu domácí izolace tuto skutečnost sdělí na e-mail souviz@souviz.cz.

Pokud po návratu do školy žák, resp zák. zástupce žáka prokáže, že důvodem nepřítomnosti byla doporučená domácí izolace v souvislosti s koronavirem, bude žákova absence omluvena a nebude se započítávat do celkové absence, bude umožněno doplnit si klasifikaci po domluvě s vyučujícím.

​​​​​​​

Účastníci projektu Erasmus+, kteří se vrátili 26.02.2020 do ČR a měli doporučenou domácí izolaci, se vrátí zpět do školy 12.03.2020. Veškerá jejich absence v souvislosti s projektem bude omluvena a a nebude se započítávat do celkové absence, bude umožněno doplnit si klasifikaci po domluvě s vyučujícím.