Školní rok 2020/2021 bude zahájen dne 1.9.2020. Bližší informace zde