I v letošním roce postoupily práce našich žáků oboru fotograf mezi nejlepší fotografie 7.ročníku soutěže PHOTOCONTEST. Tato celorepubliková fotografická soutěž, jejímž organizátorem je Gymnázium Oty Pavla v Praze, je zakončena výstavou těch nejlepších prací v Novoměstské radnici v Praze. Tohoto ročníku se zúčastnilo 645 studentů z 68 škol z celé České republiky. Mezi nejlepšími se v kategorii "Nalezené zátiší" umístila Kamila Trojáková  a Barbora Zvonková, obě studentky třetího ročníku, v  kategorii "Kruh, kolo, koule" Magdaléna Žákovská, studentka druhého ročníku.