ERASMUS+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě


Naší škole byla schválena projektová žádost v rámci programu Erasmus+ KA 1, projekty mobility osob – odborné vzdělávání a příprava.

Název projektu: Poznání oboru šití a fotografování v jiné zemi

Hlavním cílem projektu je rozšíření vědomostí a dovedností žáků ve studovaném oboru. Žáci tak získají lepší možnost uplatnění na trhu práce a zvýší svou schopnost komunikace v cizím jazyce. Záměrem projektu je také zlepšení orientace v oboru, samostatnost při vykonávání pracovních úkonů, podpora sebedůvěry a sebeuplatnění žáka v dané profesi. Dále projekt může žákům pomoci v rozvoji empatie, schopnosti přijímat za svoji práci zodpovědnost, navazování pracovních kontaktů a v efektivní profesní komunikaci.

Projekt je určen 16 žákům naší školy (10 žákům oboru fotograf a 6 žákům oboru krejčí) pod vedením projektového týmu z řad učitelů.

Projekt bude realizován v období září 2019 až červen 2020.

Hlavní náplní projektu jsou odborné dvoutýdenní stáže našich žáků (krátkodobé mobility). Na realizace mobilit se budou podílet partnerské organizace školy. Stážisté vyjedou do italského Milána na jaře 2020. Toto město bylo jako cíl odborné stáže vybráno záměrně, jelikož je centrem módy a italský design patří k nejznámějším po celém světě. Nachází se zde mnoho krásných míst a památek, které mohou žáci oboru fotograf využít jako objekty k focení.


Mgr. Petra Franková