Ve čtvrtek 23. 1. 2020 se studentky tříd KS3, FK3 a VS1 zúčastnily přednášky Za Davidovou hvězdou, která byla věnována historii židovského národa a holocaustu. Nejprve jsme zhlédly dokumentární film „Děti z Hartmanic“ vytvořený mládeží od 13 – 15 let v rámci pátrání po svých předcích. Poté následovala zajímavá přednáška lektorky Jany Hlávkové, během které nás seznámila s osudy Židů od nejstarších dob do 2. světové války. Mimo jiné připomenula i rodinu Jelínkových z Vizovic známou díky výrobě slivovice.