V průběhu workshopu se žáci seznámili s přípravky i přístrojovou technikou této firmy, zhlédli praktické ukázky, vyzkoušeli si účinky kosmetických přípravků a pod odborným dohledem práci s jednotlivými přístroji.

Nabyté informace využijí žáci při tvorbě samostatné odborné práce, která je součástí praktické maturitní zkoušky.