Žáci čtvrtého ročníku oboru Fotograf se v pondělí 7.11.2017 zúčastnili workshopu animace ve Filmovém uzlu Zlín, který se nachází v srdci  filmových ateliérů na Kudlově. Studenti byli seznámeni se základními animačními technikami, které si během dne vyzkoušeli na jednotlivých speciálních animačních pracovištích. Hotové animace byly vyrenderovány a následně vyhodnoceny. Součástí programu byla také komentovaná prohlídka historie Zlínských filmových ateliérů, během níž se všichni dozvěděli mnoho zajímavostí o vzniku a vývoji ateliérů a především o osobnostech, které jsou s ateliéry spojeny.