Ve čtvrtek 9. 2. 2017 měli žáci domova mládeže v rámci činnosti výtvarného kroužku možnost zapojit se do charitativní akce pro Dobročinný obchůdek Dotek Vizovice. Na klubovně se sešlo celkem 27 dobrovolníků, aby pomohlo s výrobou záložek do knížek ze starých nepotřebných pohledů. Všem zúčastněným patří velký dík za to, že věnovali svůj volný čas, úsilí a energii dobré věci.