Nastal čas vánočních výzdob, světel a krásné atmosféry. Mezi tradiční rituály této předvánoční doby patří adventní věnec a zapalování jeho svíček. 

Podle tradic by měl mít věnec na sobě jehličí. Jehličí bylo symbolem zdraví a jeho jehličky svými špičkami odháněly všechno zlé. Čtyři svíčky zapíchnuté do tvaru čtverce symbolizují čtyři roční období a čtyři světové strany. Svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček. První svíčka je symbolem naděje ve všechno lepší, ve splnění přání. Druhá je přáním míru v srdci i ve světě, třetí představuje přátelství a děkuje za všechny blízké a poslední je znamením lásky 

Žáci v DM si takový adventní věnec měli možnost sami vyrobit.

.