Na základě častých připomínek některých žáků, že výuka začíná příliš brzy (v 7:00), byla uspořádána anketa, kde se žáci vyjádřili k následujícím možnostem: 

            Varianta A – stávající stav 1. hodina začíná v 7:00 h

Varianta B – 1. hodina začíná v 7:30 h

Varianta C – 1. hodina začíná v 7:50 h

Pro jednotlivé varianty hlasovalo 182 žáků 1. a 2. ročníků všech oborů a 3. ročníků maturitních oborů

           pro variantu A  - 140 žáků

           pro variantu B  - 22 žáků

           pro variantu C  - 20 žáků.


Na základě výsledků ankety bude zachován stávající časový rozvrh vyučovacích hodiny.