Žáci v domově mládeže jsou vedeni k aktivnímu trávení volného času, což je součástí zdravého životního stylu. Při účasti na volnočasových aktivitách žáci nejen relaxují, ale získávají i nové dovednosti a vědomosti. V minulém týdnu měli možnost zúčastnit se turnaje v Člověče nezlob se, bowlingu, nebo divadelního představení Poprask na laguně v Městském divadle Zlín a včera po vyučování se uskutečnila turistická vycházka na rozhlednu Vartovna.