Kandidátní listina pedagogických pracovníků 

do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává
Střední škola oděvní a služeb Vizovice


15. 11. 2017

1. Mgr. Kateřina Číhalová

2. Mgr. Jaroslava Pilátová

3. Mgr. Martina Rulfová

4. Bc. Karolína Šmatlová


Kandidátní listina zákonných zástupců a zletilých žáků školy 

do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává
Střední škola oděvní a služeb Vizovice 


15. 11. 2017

1. Narangua Badarch

2. Alice Ernestová

3. Nikola Fábryová

4. Jakub Motáň

5. Markéta Němcová

6. Ing. Zdeňka Šauerová