Dne 11. 11. 2020 proběhnou volby do Školské rady. Pokud to situace dovolí, nebudou v platnosti omezující mimořádná opatření, bude se volit ve škole. V opačném případě bude hlasování online. 

V níže uvedených souborech je příkaz ředitelky školy k realizaci voleb a návratka pro zákonné zástupce žáků.  

Podepsanou návratku lze odevzdat učiteli odborného výcviku, nebo poslat na e-mail volby2020@souviz.cz