Volby do školské rady

při Střední škole oděvní a služeb Vizovice

ve středu 15. 11. 2017 ve sborovně školy.


Harmonogram voleb:


  • Plnoletí žáci a učitelé odborného výcviku budou volit v provozovnách odborného výcviku v Kroměříži, Otrokovicích, Zlíně a Vsetíně


  • 11.30 až 16.30 hod., 1. patro, sborovna školy – volí plnoletí žáci přítomní ve škole a žáci z provozoven odborného výcviku ve Vizovicích, zákonní zástupci


  • 11.30 až 13.30 hod., 1. patro, sborovna školy – volí učitelé teorie, učitelé odborného výcviku provozoven ve Vizovicích a vychovatelky domova mládeže


Volební kandidátka je zveřejněna na webových stránkách školy a na nástěnce školy, voliči obdrží volební lístek prostřednictvím volební komise.