Rok se s rokem sešel a milovníci poezie opět přivítali advent účastí na recitační soutěži Vánoční růže.

Zúčastnilo se 37 žákyň, které prezentovaly texty nejrůznějších autorů a v pěti případech i svou vlastní tvorbu.

V konečném zúčtování dopadlo recitační klání následovně:

1. místo:              LUCIE KRHOVSKÁ, KS3: monolog Mirandolíny (C. Goldoni)

2. místo:              HELENA VEČEŘOVÁ, KS1: Jak voní modrá (I. Březinová)

3. místo:              KRISTÝNA BOLEDOVIČOVÁ, KS 4: Sníh (vlastní tvorba)

Za vlastní tvorbu byla oceněna: ZUZANA KOLLÁROVÁ, KD2A: Sestřičko, tas!

Cenu poroty za nevšední zážitek obdržela: KATEŘINA TICHÁNKOVÁ, KD3A: Černé Vánoce

Porotci z řad žáků a vyučujících ČJL konstatovali, že by ale rádi rozdali cen daleko víc. Výkony byly opravdu povedené. (A pak že mladá generace nemá vztah k poezii! ????)

Za umístění si žáci odnesli vánoční růži a zajímavé knižní tituly. Nechyběly ani sladkosti a diplomy jako poděkování všem přítomným za společně strávené příjemné dopoledne. Ceny přišla předat paní ředitelka.

A to je pro dnešek konec, těšíme se zase touhle dobou v roce 2024. Užijte si pohodové Vánoce.