23.10.2023 se žáci třídy FT4 zúčastnili workshopu „Umění dnes“, který se konal v prostorech expozice Dům umění II, 61. budova. Workshop se skládal ze tří částí:

Hledání idey (filozofické zamyšlení se nad vznikem díla samotným, co vede umělce k tvorbě, kde hledá inspiraci, podněty k vlastnímu dílu, hledání osobního téma). Praktická část (problematika materiálu, technologické možnosti, místo umístění, velikost objektu,  osobní rukopis). Marketing (nezbytná část umění je i propagace samotná).

Studenti byli rozděleni do tří skupin, každá skupinka dostala svého lektora zaměřeného na jednu ze tří částí. Postupně se skupinky studentů vystřídali u všech lektorů a tudíž všech činnostech zaměřených odborností                k danému tématu. Prošli si tak samotným principem tvorby od začátku až po její konec.

Pokusili se vymyslet manažerský plán, jak dostat své „umělecké dílo“ mezi společnost.

V závěru zvážili, nakolik by se jejich MYŠLENKA DOSTALA MEZI VEŘEJNOST A ZDA BY BĚHEM TOHO PROCESU NEZTRATILA NA SVÉ HODNOTĚ. Zhodnotili, zda nepodlehli více komerčnosti a touze po líbivosti. Posoudili sami při své skupinové spolupráci, nakolik dnes může vzniknout dílo komerční či přesahující a nakolik je samotný umělec dnes svobodný ve své tvorbě.