Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vydáno 30. 6. 2020 v 8:00 h.