Naše škola se zapojila do celostátní dobrovolnické akce Ukliďme Česko.  Pod vedením paní učitelky Blažkové a paní vychovatelky Ševčíkové vyčistili naši dobrovolníci včera po vyučování okolí vizovické vozíčkářské stezky od poházených papírů a odpadků, které tam odhodili neukáznění turisté. Za tuto prospěšnou činnost patří všem zúčastněným velké poděkování.