Naše škola se zapojila do akce Ukliďme Česko. Včera v odpoledních hodinách proběhl první úklid, jehož cílem bylo nejenom uklidit nepořádek v okolí domova mládeže a Sokolovny, ale také probudit u žáků zájem o prostředí, ve kterém se každý den pohybují.  Další ze série úklidů v boji s nepořádkem se uskuteční v měsíci květnu. Jarní příroda si to zaslouží.