Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků/žákyň školy


srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat ve středu

03.04.2024 od 15:00 do 17:00 h v prostorách školy.


Program:

• informace ředitelky školy

• schůzka s třídním učitelem – aktuální organizační informace

• individuální informace o žácích (prospěch a chování za 3. čtvrtletí škol. roku)

• schůzka členů SRPŠ se bude konat v 15:30 – 15:45 ve sborovně školy

• volby do školské rady, která je při škole zřízena v souladu s §167 zákona č.561/2004 Sb.
   Volby proběhnou v tento den od 08:00 do 16:00.

• informace vychovatelů pro rodiče žáků ubytovaných na DM


V den konání schůzek naleznete rozpis umístění tříd na informační nástěnce u vchodu do budovy.


Těšíme se na setkání s Vámi.