Dne 21.11.2023 v 16 hod se uskuteční třídní schůzky. Zákonným zástupcům žáků školy byla pozvánka zaslána přes informační systém Bakaláři - Komens.