Vážení rodiče,


dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat

ve středu 23.11.2022 od 15 do 17 hodin.


Program:

  • shromáždění ve třídách, schůzka s třídním učitelem, volba třídního zástupce do SRPŠ z.s.  
  • informace ředitelky školy
  • individuální informace o žácích
  • seznámení zákonných zástupců žáků 3. ročníku oboru kadeřník                    a krejčí s organizací závěrečných zkoušek
  • seznámení zákonných zástupců žáků 4. ročníku oboru fotograf, kosmetické služby a vlasový specialista s organizací maturitních zkoušek
  • informace vychovatelů pro rodiče žáků ubytovaných na DM
  • doplňující volby do školské rady


  • 15:45 proběhne ve sborovně školy schůzka výboru SRPŠ z.s.                   - schůzka zvolených zástupců z jednotlivých tříd

seznámení s hospodařením spolku za předchozí obdobíMgr. Eva Solnařová v.r.

ředitelka školy