Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace se třídní schůzky uskuteční  online 13. 1. 2021 v 17:00 h prostřednictvím MS Teams. V infomačním systému  Bakaláři se Vám, po přihlášení, zobrazí odkaz pro přihlášení na TS. Třídní učitelé rozešlou odkaz na třídní schůzky i žákům, aby Vám jej mohli (v případě ztráty přístupu do Bakalářů) předat. Odkaz na TS bude k dispozici nejpozději v pátek 8. 1. 2021. V případě nejasností, kontaktujte prosím příslušného třídního učitele. 

Mgr. Eva Solnařová, ředitelka školy