Vzhledem k mimořádným opatřením se třídní schůzky plánované na 11. 11. 2020 neuskuteční.

O novém termínu TS budeme zákonné zástupce informovat s 14 denním předstihem.

Mgr. Eva Solnařová, ředitelka školy