Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat

ve středu 15.11.2017 od 15 do 17 hodin.

Program:

  • shromáždění ve třídách, schůzka s třídním učitelem
  • informace ředitelky školy
  • individuální informace o žácích
  • seznámení zákonných zástupců žáků 3. ročníku oboru kadeřník a krejčí s organizací závěrečných zkoušek
  • seznámení zákonných zástupců žáků 4. ročníku oboru fotograf a kosmetické služby s organizací maturitních zkoušek
  • informace vychovatelů pro rodiče žáků ubytovaných na DM
  • volby do školské rady proběhnou  11:30-16:30 h  v sborovně školy    


Mgr. Eva Solnařová v.r.

ředitelka školy