V průběhu měsíce června absolvovali žáci druhých ročníků všech oborů se svými třídními učiteli a učiteli tělesné výchovy sportovně-turistický kurz. Jeho hlavní náplní a cílem byl pohyb v přírodě, poznávání zajímavých míst, sportovní hry, topografie a v neposlední řadě osvojení si zásad první pomoci. Kurz se uskutečnil v rekreačním středisku TON – Tesák.  
Program kurzu byl zajímavý a rozmanitý. Posuďte sami. První den jsme navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou, hrad Helfštýn a rozhlednu Maruška na Trojáku. Zbývající čas jsme vyplnili sportovními hrami. Druhý den na nás čekalo poutní místo Hostýn. Pro prohlídce muzea, baziliky, větrné elektrárny a rozhledny jsme se vydali na pěší hřebenovou túru zpět na Tesák. Odpoledne byli žáci rozděleni do družstev a postupně se seznámili se základy topografie, poskytování první pomoci, vyzkoušeli si střelbu z luku a pohyb v lanovém centru. Večer byl věnován táboráku, kde jsme si všichni opekli špekáčky a zazpívali při kytaře.
Vyvrcholením celého kurzu byl orientační závod, který se uskutečnil třetí den dopoledne. Zbývalo vyhlásit výsledky, rozdat ceny a po obědě jsme vyrazili domů.
Pěkné prostředí i počasí, které nám celou dobu přálo, umocnilo nevšední zážitky z celého kurzu. Věřím, že si z něj žáci odnesli plno hezkých vzpomínek.